Online Mystery Shopping

Online Mystery Shopping

För varumärken innebär onlineförsäljning både möjligheter och hot. Samtidigt som den ger möjligheter för företagets produkter att exponeras mot vem som helst när som helst blir det ofta i betydligt större konkurrens p.g.a. oändligt utbud samt transparens vad gäller priser och information. Med vår online mystery shopping hjälper vi varumärken att förstå sin position, sina styrkor och svagheter i onlinekanalen, med utgångspunkt från kundresan och dess avgörande ”touch points”.

Läs mer