Online Mystery Shopping

Online Mystery Shopping

För varumärken innebär onlineförsäljning både möjligheter och hot. Samtidigt som den ger möjligheter för företagets produkter att exponeras mot vem som helst när som helst blir det ofta betydligt större konkurrens p.g.a. oändligt utbud samt transparens vad gäller priser och information.

Vår digitala mystery shopper Hawkeye scannar systematiskt relevanta webbutiker för att hjälpa varumärken förstå sin position i onlinekanalen och identifierar konkreta förbättringsåtgärder för att driva försäljning.

Läs mer