Retail United lanserar Hawkeye

Retail United lanserar Hawkeye – en digital mystery shopper

E-handeln växer rekordartat och konsumenterna använder nätet även när de tänker köpa varan i fysisk butik. Det gör kundresan i sig till en lika viktig konkurrensfördel som själva produkten. Därför har Retail United utvecklat Hawkeye, ett digitalt verktyg som visar var i köpprocessen friktion uppstår online och vad som behövs för att undanröja den. För ju mindre friktion, desto mer sannolikt att kunden blir nöjd och gör ett köp.

– De varumärken som lyckas i dag är inte de som satsar mest på att öka försäljningen utan de som är bäst på att minska friktion i kundresan. Om produkten till exempel är restnoterad, har fel pris eller saknar produktbetyg finns det en liknande produkt bara ett knapptryck bort och nätets fördel blir till din nackdel. Med vårt verktyg tar man tillbaka kontrollen, säger Andreas Broman, vd på Retail United.

Verktyget kan beskrivas som en virtuell mystery shopper. Istället för att skicka ut personal på fältet för att observera butiker och personalbeteende scannar Hawkeye systematiskt av återförsäljarnas webbutiker för att rapportera brister och tala om vad som behöver göras för att undanröja dessa och öka försäljningen.

Det går att bevaka alla publika webbutiker oavsett land, återförsäljare, leverantör och produkt, både vad gäller egna och konkurrenters produkter, i valfritt tidsintervall. Resultatet presenteras överskådligt i ett dashboard som pekar på de viktigaste fynden och ger förslag på åtgärder för att förbättra resultaten hos en specifik återförsäljare. Man kan även skicka pushnotiser till ansvariga personer för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas snabbt.

– Den snabba teknikutvecklingen har gett oss tillgång till verktyg och information som gör konsumenterna skoningslösa. Undersökningar visar att många helt sonika byter till ett annat varumärke om en produkt är restnoterad. Och nästan alla – 95 procent – läser i dag produktbetyg innan köp av sällanköpsvaror. Att låga produktbetyg kan påverka försäljningen negativt förstår alla, men även få eller inga produktbetyg gör kunden osäker vilket är lika med ökad friktion, säger Andreas Broman.

För mer information, kontakta:
Andreas Broman, andreas.broman@retailunited.se eller 072-888 18 66

News