Online Store Review

Online Store Review

För varumärken innebär onlineförsäljning både möjligheter och hot. Samtidigt som den ger möjligheter för företagets produkter att exponeras mot vem som helst när som helst blir det ofta i betydligt större konkurrens p.g.a. oändligt utbud samt transparens vad gäller priser och information. Med vår online store review hjälper vi varumärken att förstå sin position samt styrkor och svagheter i onlinekanalen med fokus på mekaniska säljdrivande faktorer.

Läs mer